Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

vestige

674/2015

Zranionym sercom... - Adam Asnyk

Zranionym sercom potrzeba 
Błękitów nieba, 
Skrzydlatej modlitwy gońca, 
Pogodnych uśmiechów słońca, 
Ciszy bez końca...

Lub burzy- która przygłuszy 
Żrący ból duszy, 
I czarnej, wyjącej nocy, 
Co będzie osłonić w mocy 
Ich płacz sierocy...

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viagoby goby
vestige
9950 a098
vestige
2077 ea4b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutofmyhead outofmyhead
vestige
2506 ccac 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaoutofmyhead outofmyhead
vestige

ohfairies:

it’s a very powerful thing when someone sees you as the person that you wish you were.

vestige
Gliwice, 1983
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafourstrings fourstrings

May 13 2015

vestige
2232 3ce4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
vestige
3157 c836
vestige
vestige
  • family member: what are you doing with your life?
  • me: it's a surprise
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakrybus krybus
vestige
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
2884 5734 500
Reposted fromtron tron viaelskede elskede
vestige
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viagoby goby
vestige
2627 090b 500
Reposted frommiischa miischa
vestige
Reposted frompl pl
vestige
vestige
1590 5a0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate

May 12 2015

3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacheersbaby cheersbaby
vestigeDo rany przyłóż - Paweł Czarnecki

Reposted fromoopsiak oopsiak
vestige
9033 c005 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaoopsiak oopsiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl