Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

vestige
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viairmelin irmelin

August 05 2018

vestige
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaoutofmyhead outofmyhead

August 02 2018

vestige
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vestige
6516 fc22 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vestige
Bądź światłem. Wibruj najpiękniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vestige
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vestige
0072 281e
Reposted frommissdark missdark viaBalladyna Balladyna

May 13 2018

vestige

April 21 2018

vestige
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaoutofmyhead outofmyhead

March 10 2018

vestige
9768 9d39
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

February 25 2018

vestige

February 24 2018

vestige
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

January 12 2018

vestige
6357 fdd7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadotty dotty
vestige
3720 9aa4 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viadotty dotty

August 03 2017

vestige
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viauhuhu uhuhu

July 13 2017

vestige
0060 08fa
vestige
3399 2ad2
Reposted fromretaliate retaliate viaoutofmyhead outofmyhead

July 04 2017

vestige
3810 5f40
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2017

vestige
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaAyumi Ayumi
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaAyumi Ayumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl