Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

vestige
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 13 2019

vestige
"Biblioteki są zapisami naszych czytelniczych porażek. Jak mało w nich książek, które naprawdę nam się podobały. Jeszcze mniej takich, które podobają nam się przy kolejnej lekturze. Większość to pamiątki po ludziach, którymi chcieliśmy być. Których udawaliśmy. Których braliśmy za siebie".
— Marcin Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"

September 09 2019

vestige
Reposted frombluuu bluuu

September 04 2019

vestige
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

July 18 2019

vestige
Reposted frombluuu bluuu
vestige
Reposted frombluuu bluuu
vestige
vestige

May 12 2019

vestige
9439 f636 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaFuel Fuel
vestige
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viaensomme ensomme

April 29 2019

vestige
2293 4e56
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaensomme ensomme
vestige
3786 8d67
Reposted fromcorvax corvax viaensomme ensomme

March 29 2019

vestige
9709 4624
vestige
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaevlyn evlyn

October 26 2018

vestige
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viairmelin irmelin

August 05 2018

vestige
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaoutofmyhead outofmyhead

August 02 2018

vestige
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vestige
6516 fc22 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vestige
Bądź światłem. Wibruj najpiękniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
vestige
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl